Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach"

skrytka pocztowa nr 442,
00-950 Warszawa 1
NIP 1182006634

telefon: +48 784 323 014

e-mail: stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl